Wicher Schreuders weer kandidaat voor KNVB Ledenraad

Onze oud-voorzitter en huidig bestuurslid Wicher Schreuders is wederom kandidaat om gekozen te worden in de Ledenraad van de KNVB. Dit uit slechts 30 personen bestaande landelijke orgaan wordt om de drie jaar gekozen door de ruim 3000 amateurclubs in ons land. Hiertoe is Nederland verdeeld in 30 kieskringen, waarbinnen het bestuur van iedere club namens haar leden op één van de kandidaten in die kieskring kan stemmen. DHC is ingedeeld in Kieskring 23, bestaande uit de clubs in Delft, Den Haag, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland.

De Ledenraad is samen met de Directie/Bestuur AV en de Raad van Toezicht – op hoofdlijnen – verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het gehele amateurvoetbal van de KNVB. Namens het Amateurvoetbal vormen de 30 leden van de Ledenraad samen met 30 vertegenwoordigers van het Betaalde Voetbal de overkoepelende Bondsvergadering.  Regelmatig vinden hiertoe vergaderingen en themabijeenkomsten plaats in Zeist. Daarnaast zijn de Ledenraadsleden ook in hun eigen district en kieskring actief met tal van vergaderingen en bijeenkomsten, dikwijls met en bij de clubs.

Wicher Schreuders is al zeer vele jaren actief binnen DHC en ook binnen de KNVB. Zo was hij onder meer vele jaren lid van de Reglementscommissie van de KNVB, daarna van de Verenigingsraad (de voorloper van de huidige Ledenraad) en bij de start met de huidige Ledenraad werd hij eind 2015 daarin gekozen. Voor een overzicht van Wicher’s achtergronden en zijn motivatie om nu herkozen te worden, zie: https://www.knvb.nl/info/51478/wicher-schreuders

Aanvullend hierop konden alle kandidaten een aantal vanuit Zeist gestelde vragen beantwoorden. Helaas hebben niet alle kandidaten de vragen beantwoord. Voor Wicher’s antwoorden: Lees ze hier! (Onder Kieskring 23). In Kieskring 23 zijn er in totaal vier kandidaten, waarvan Wicher – als thans zittend Ledenraadslid – er dus één is. Voor een overzicht van alle kandidaten: https://www.knvb.nl/info/51685/ledenraadsleden

De verkiezingen vinden over enige dagen plaats, te weten 12-14 december a.s. Daarna zullen we weten of Wicher Schreuders is herkozen of niet. Uiteraard hopen we van wel!