Verantwoord alcohol schenken

Afgelopen vrijdag is er een examen afgelegd door het barpersoneel voor verantwoord alcohol schenken
Door de goede uitleg van Henk (waarvoor nogmaals onze dank) was het een leuke
En leerzame avond!