Toekomst DHC?!

Interne en externe ontwikkelingen maken dat DHC zich momenteel beraadt op hoe onze club een solide club blijft, zowel organisatorisch en financieel daarmee toekomstbestendig is. Wij verwachten binnen enkele weken hieromtrent een update te geven.

2017-02-04_00.28.47

Speculeren mag, maar beter kunt u uw vragen stellen bij het bestuur. U kunt hiervoor een afspraak maken bij d.a.schreuders@live.nl.