Soepel verlopende ALV

Tekst: Dik Schreuders
Maandagavond 10 december jl. verliep de Najaars-ALV in het DHC-clubgebouw soepel en snel. Secretaris Dik Schreuders handelde de agendapunten vlot af voor de aanwezige leden.
Het  financieel verslag van afgelopen seizoen werd met een aanzienlijk positief saldo afgesloten en ook de begroting voor het lopende seizoen vertoonde een positieve uitkomst. Penningmeester Irma Lauwers gaf waar nodig tot tevredenheid de nodige toelichting.
Voorzitter Patrick Luiten lichtte kort een aantal beleidspunten van het bestuur toe. Meer teams, de tweede teams per leeftijdscategorie bij de jeugd moeten hoger gaan spelen en de leden moeten zich meer inzetten voor de vereniging. Hiertoe wordt ingaande het nieuwe seizoen 2019/2020 een vrijwilligersbeleid ingezet met bij voorkeur verplichte inzet of anders een extra betaling als afkoop, waarvoor eventueel mensen ingehuurd kunnen worden. De ALV stemde hiermee in.
Tenslotte noemde Luiten de gemeentelijke ontwikkelingen omtrent de sportparken, waar mede door mogelijke woningbouwprogramma’s en  ontwikkeling van bedrijfsterreinen, deze op termijn invloed zullen hebben op de sportparken. Mogelijk zullen delen van sportparken opnieuw ingevuld worden. Dit geldt ook op de Brasserskade, waarbij dan misschien ook DHC – net als in de jaren negentig – deels zou moeten verschuiven. Plannen die zeker nog enige jaren in beslag zullen nemen.
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar waren secretaris Dik Schreuders en bestuurslid Wicher Schreuders. Mark Breton en Dave Kraaijenbrink waren kandidaat als nieuw toetredend bestuurslid. Allen werden onder applaus herbenoemd of benoemd.
Een ruime week voor de ALV had Irma Lauwers aangegeven te willen terugtreden als penningmeester, mede in verband met haar verhuizing in september 2019 naar buiten Delft. Wel zal zij haar werkzaamheden voortzetten, totdat er een opvolger voor haar is gevonden. Irma Lauwers werd middels een bloemetje, uitgereikt door Patrick Luiten, bedankt voor haar inzet als 1e of 2e penningmeester in de perioden 2006 – 2011 en 2013 – 2018.
Voor de kascommissie waren aftredend en herkiesbaar Ed vd Spek en Erik Zwetsloot, waarmee werd ingestemd. Michael Schreuders was kandidaat-nieuw lid van de kascommissie en ook hiermee werd ingestemd.
Op voorstel van het bestuur werd vervolgens John Mesker benoemt tot Lid van Verdienste. John was speler in de DHC-senioren en is inmiddels al meerdere jaren elftalleider (tegenwoordig teammanager) van DHC 1. Als Erelid werd door het bestuur voorgesteld te benoemen Ronald Moor en ook hier werd mee ingestemd. Ronald speelde vanaf de jongste jeugd bij DHC en bereikte uiteindelijk ook het 1e elftal. Vervolgens was hij in de jaren 80 lid van de Jeugdcommissie, was hij bestuurslid en is hij al vele jaren actief voor de financiële administratie als ondersteuning van de penningmeester. Tenslotte is Ronald al een aantal jaren ook sponsor bij DHC.
De bijbehorende eretekens zullen worden overhandigd op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari a.s., als ook de ere-spelden voor x-aantal jaren lidmaatschap en x-aantal wedstrijden in het 1e elftal uitgereikt zullen worden.
Nog net binnen een uur kon Dik Schreuders de vergadering beëindigen. Daarbij refereerde hij aan de mogelijkheid dat DHC 2 komende zondag 16 december via ene gelijkspel of via winst tegen TOGB 3 de 1e periodetitel kan binnenhalen, terwijl DHC 1 het resultaat van Moerse Boys-BMT moet afwachten om ook de 1e periodetitel te kunnen veroveren. genoemde wedstrijd wordt op zondag 23 december uitgespeeld bij een 2-2 stand met nog 6 minuten te spelen met van BMT 9 man. Als Moerse Boys alsnog wint, hebben zij de periodetitel, anders DHC.