Privacyverklaring DHC

Tekst: Dik Schreuders

In het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, welke ingaat per 25 mei 2018, heeft ook DHC een Privacyverklaring opgesteld. DHC dient zich hieraan te houden richting het gebruik van persoonsinformatie. Als lid (ouders van jeugdlid), vrijwilliger of medewerker van DHC dient u kennis te hebben van hoe DHC met die gegevens omgaat.

Ik verwijs u naar de bijlage met de Privacyverklaring DHC, versie 25 mei 2018. Bij aanpassing hiervan wordt steeds de meest actuele versie op de DHC-site geplaatst.

Privacyverklaring DHC – versie dd 25 mei 2018