OPZEGGING LIDMAATSCHAP DHC

Beste leden van DHC

Even ter herinnering en om misverstanden te voorkomen dit bericht.

Het opzeggen van het lidmaatschap  dient volgens de Statuten en Regelementen te geschieden voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar.

images-30

Overschrijven naar een andere club kan tot 15 juni maar ook dan opzeggen voor 31 mei. Later dan 31 mei opzeggen van het lidmaatschap betekent dat U contributie plichtig bent voor het seizoen 2017 – 2018.

Regelement en Statuten zijn te downloaden via de site.

Hopende U hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Bestuur DHC