Delft, 30 december 2012 – DHC kent een tiental gedragsregels. Deze gedragsregels staan vermeld in de Gedragscode DHC (op deze site te vinden onder “Normen & Waarden”). De eerste gedragsregel bij DHC is:

“Leden en ouders van jeugdleden van DHC behandelen elkaar én bezoekers met respect”.

Maar wat is en betekent “respect” nu? Immers, het woord “respect” wordt zo vaak gebruikt, in verschillende situaties, op verschillende manieren en met uiteenlopende betekenissen en ladingen. Bijvoorbeeld, respect voor het gezag (zoals de politie en bij sport de scheidsrechters), respect voor andermans overtuigingen (zoals geloof), respect voor ouderen (zoals ouders), respect voor andermans eigendommen, en ga zo maar door.

Bij DHC verstaan wij in ieder geval onder “respect” dat wij anderen behandelen zoals wij ook graag door anderen behandeld zouden willen worden. Dus door vriendelijk voor elkaar te zijn, bijvoorbeeld door elkaar beleefd en vriendelijk te groeten, de ander niet minachtend (te) behandelen, uit (te) lachen of uit (te) schelden, door niet onbeschoft maar beleefd te zijn, en ga zo maar door. Om over (het) schoppen, slaan of bedreigen van elkaar maar niet te hebben. Er is een mooi gezegde voor, namelijk:

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.

Wij weten allemaal wat respect is en hoe wij ons respectvol moeten gedragen. Laten wij elkaar én onze bezoekers dan ook met respect behandelen! Op en buiten het voetbalveld! Waar dan ook!

De Normen- en Waardencommissie