Normen en Waarden Commissie

John de Ruiter

Lid
Susana Sikkel

Lid

Marco van Schie

Lid
Mededelingen voor de ouders!

Mededelingen voor de ouders!

Wij constateren steeds vaker dat er bij slecht weer ouders in de Dug-out gaan zitten tijdens de trainingen.

Wij willen u benadrukken dat het betreden van het veld en dus het Dug-out verboden is voor ouders.

2015-09-23-00-24-24--770070314

Dit is alleen te betreden door de spelers en de technische staf op training avonden.

Tevens valt het op dat ouders ook over het hoofdveld lopen voor, tijdens en na de trainingen. Dit is ook verboden.

U wordt verzocht om buiten het veld te blijven en achter de hekken.

Wij verwachten van een ieder alle medewerking.

 

‘Gebruik geen geweld en scheldwoorden’

De Normen en waarden commissie van DHC wil deze keer de 2e gedragsregel van de gedragscode  bij iedereen  onder de aandacht brengen. Deze luidt:

‘Gebruik geen geweld en scheldwoorden’

Deze regel geldt voor spelers maar natuurlijk ook voor trainers ,begeleiders en ouders die tijdens de wedstrijd  aan komen moedigen.
Ook bij trainingen en na afloop van wedstrijden is deze regel uiteraard van kracht.
Een moeilijke regel omdat met name  het spelen van wedstrijden altijd emoties oproepen bij de deelnemers en supporters.
Toch is het belangrijk dat iedereen deze  emoties onder controle heeft, wat  betekent dat je niet gaat schelden of schreeuwen en dat je geen geweld gebruikt of daarmee dreigt.
Niet tegen de tegenstander , scheidsrechter , teamgenoten en supporters. Soms een moeilijke opgave omdat we zeker bij verlies ons vaak benadeeld of uitgedaagd voelen.
Geweld binnen een conflict werkt averechts,  is onsportief en heeft vervelende gevolgen voor zowel het slachtoffer  als  de dader!

Bezint eer ge begint  luidt een oud wijs spreekwoord !

De Normen -en waarden commissie

Zonder respect geen voetbal!

Donderdag 14 februari  is een delegatie van de Normen –en waarden commissie van DHC aanwezig geweest bij een door de KNVB georganiseerde avond met als thema;

‘ Zonder respect geen voetbal ‘!

Deze avond vond plaats in het clubgebouw van VV Verburgh. Er waren ongeveer 40 deelnemers van verschillende voetbal vereniging uit de regio zoals: Nootdorp, Vitesse, Oliveo, Den-Hoorn en Quick.

De avond werd geopend door VV Foreholte die een presentatie hield over hun goed functionerende scheidsrechters beleid waarbij met name de D- en C jeugd via voornamelijk interne cursussen worden opgeleid tot scheidsrechters.

Door een goede begeleiding, veel aandacht en waardering is het deze club gelukt om zeer veel jonge scheidsrechters op te leiden,  wat een duidelijke positieve werking heeft op het respect van spelers en supporters voor  des  scheidsrechters, deze jonge vrijwilligers en voor het voetbal.

Door de aanschaf van tenues, begeleiders met herkenbare jassen (begeleider scheidsrechters) langs de velden, de mogelijkheid om vrijwillig in te schrijven voor het fluiten van  wedstrijden  voor de komende week en  de organisatie van feestavonden is dit een zeer succesvol project geworden bij deze vereniging.

Vervolgens zijn wij in groepjes in gesprek gegaan over de vraag:

Wat is er bij uw vereniging succesvol m.b.t. respect op de voetbalvelden?

Er is op een goede en serieuze manier met elkaar gesproken en bij de presentatie kwamen o.a. de volgende succeservaringen/suggesties naar voren:

  • Jeugdraad/commissie instellen
  • Evaluatieformulier voor de scheidsrechter om na iedere wedstrijd in te vullen m.b.t. sportiviteit en respect van beide teams.  De scheidrechter geeft dan zijn mening over de teams, de begeleiding en de supporters. Gedurende het seizoen  kan dan een goed beeld worden gevormd over hoe  er  bij alle teams met respect wordt om gegaan.
  • 5 minuten strafregel i.p.v. een gele kaart. Bij 2x volgt  de definitieve verwijdering van desbetreffende speler.
  • Trimvoetbal voor de ouders zodat ze de spelregels beter leren kennen.
  • Trainers en scheidsrechters cursussen op de club.
  • Handen geven voor  en na de wedstrijden
  • Aangeraden werd  om naar de voorstelling: ’ Wel winnen he,’ te  gaan met kader/spelers e.a. Kaarten zijn a 5 euro te bestellen. Voorstellingen op  2 april in Zoetermeer,9 april in Schiedam en 15 april in Naaldwijk.

Het was een nuttige avond waarbij de uitwisseling met andere verenigingen als zeer waardevol werd ervaren. De KNVB biedt zijn hulp aan om projecten zoals o.a. met de scheidrechters bij de verenigingen te verwezenlijken.

10 Gedragsregels

Delft, 30 december 2012 – DHC kent een tiental gedragsregels. Deze gedragsregels staan vermeld in de Gedragscode DHC (op deze site te vinden onder “Normen & Waarden”). De eerste gedragsregel bij DHC is:

“Leden en ouders van jeugdleden van DHC behandelen elkaar én bezoekers met respect”.

Maar wat is en betekent “respect” nu? Immers, het woord “respect” wordt zo vaak gebruikt, in verschillende situaties, op verschillende manieren en met uiteenlopende betekenissen en ladingen. Bijvoorbeeld, respect voor het gezag (zoals de politie en bij sport de scheidsrechters), respect voor andermans overtuigingen (zoals geloof), respect voor ouderen (zoals ouders), respect voor andermans eigendommen, en ga zo maar door.

Bij DHC verstaan wij in ieder geval onder “respect” dat wij anderen behandelen zoals wij ook graag door anderen behandeld zouden willen worden. Dus door vriendelijk voor elkaar te zijn, bijvoorbeeld door elkaar beleefd en vriendelijk te groeten, de ander niet minachtend (te) behandelen, uit (te) lachen of uit (te) schelden, door niet onbeschoft maar beleefd te zijn, en ga zo maar door. Om over (het) schoppen, slaan of bedreigen van elkaar maar niet te hebben. Er is een mooi gezegde voor, namelijk:

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.

Wij weten allemaal wat respect is en hoe wij ons respectvol moeten gedragen. Laten wij elkaar én onze bezoekers dan ook met respect behandelen! Op en buiten het voetbalveld! Waar dan ook!

De Normen- en Waardencommissie

Ook dit nieuwe voetbal seizoen is de Normen en Waarden commissie weer present.

Onze taak is te bevorderen dat er een verenigingsklimaat bij DHC heerst waarin elk lid en supporter zich thuis voelt. Een omgang met elkaar met respect en goede omgangsvormen. Verder zal de N – en W commissie bij onoplosbare of zware zaken met de partij(en) in gesprek gaan en een advies af geven aan het bestuur die dan een bindende uitspraak zal doen.
Onze commissie bestaat uit 6 leden die maandelijks bij elkaar komen om de Normen en Waarden binnen DHC onder de loep te nemen. Op de DHC site staan wij vermeld onder het kopje Algemeen bij bestuur en commissies.
Natuurlijk hopen wij op een succesvol maar bovenal sportief voetbalseizoen met de nadruk op het laatste. Helaas moeten wij constateren dat de meldingen die afgelopen jaren bij onze commissie zijn ingebracht alleen maar toenemen. Het afgelopen jaar waren dit 20 zaken!

Binnen DHC zijn er 10 gedragsregels die bij aanmelding als lid van DHC worden besproken en voor akkoord en gezien moeten worden ondertekend. Jammer genoeg worden deze regels door spelers, ouders, trainers en supporters nog te vaak overtreden.
Dit voetbalseizoen zullen wij op kort termijn door bordjes op het complex deze regels nog eens extra onder uw aandacht brengen.
Op de site van DHC vindt u onder het kopje Normen en Waarden de gedragscode en het meldingsformulier. Leest u voor dat u een melding gaat doen deze gedragscode goed door om te zien of u alle stappen heeft genomen alvorens melding te maken. Nog te vaak komt het voor dat oplosbare zaken ook op andere manieren, waarin het woord COMMUNICATIE belangrijk is kunnen worden opgelost.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt op gesprek bij de technisch coördinator voor technische zaken of voor organisatorische zaken bij de leider/hoofdleider. Dit kan vaak verhelderend werken. Neem ook even een time-out om een zaak na een conflict op een nuchtere manier nog eens te bekijken en eventueel zelf op te lossen. Emoties en impulsief gedrag hebben nog te vaak de overhand bij conflicten met soms vervelende gevolgen.

De commissie neemt alleen zaken in behandeling die via het meldingsformulier bij het secretariaat binnen komen en waar alle stappen zoals beschreven in de gedragscode zijn doorlopen.

Bij het bepalen van sancties maken wij gebruik van de incidentenlijst A en B in de gedragscode.
In de komende ALV zal een herziene gedragscode en incidentenlijst aan de leden worden voorgelegd.

Wij hopen op een sportief seizoen waarbij iedereen zijn sport op correcte wijze uitoefent en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan.

De Normen en waarden commissie:
Hans van Zuidam, Remond Hoorn, Marco van Schie, Marie-Louise Schipper, Henriette van Leeuwen, Carla de Graaff

Gedragscode 2013

Download

Meldings- formulier conflicten en incidenten 2011

Download