Nieuwe (tijdelijke) Bestuursstructuur DHC

Langs deze weg willen wij de leden van DHC laten weten dat het bestuur van de club, gekozen heeft voor een nieuwe, al dan niet tijdelijke, bestuursstructuur.

Met directe ingang zijn de bestuursleden van DHC verdeeld over een aantal commissies, aangestuurd door een dagelijks bestuur van 3 personen. Aankomend voorzitter Patrick Luiten, secretaris Dik Schreuders en Penningmeester Irma Lauwers. Medio juni 2018 zullen we via een ALV vragen de taakverdeling en de bestuursleden te bevestigen.

De verschillende commissies binnen DHC hebben als directe opdracht meegekregen om een ommezwaai te maken in de cultuur van onze club en ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst.

Aantal hard meetbare speerpunten:

 • DHC 1 naar de 3e divisie, al dan niet via de 1e klasse
 • DHC 2 terug naar de reserve Hoofdklasse
 • Doorstroming naar selectie vanuit DHC jeugdopleiding
 • DHC jeugdopleiding in de TOP 50 van Nederland
 • DHC jeugd selectie teams hoogst spelende teams in regio Delft
 • Dames voetval geïntegreerd binnen DHC, MO17 / MO19 /Vrouwen

Aantal zachtere speerpunten:

 • Clubcultuur DHC wezenlijk onderdeel maken van de bestuurs- / verenigingscultuur
 • Ook de lagere senioren / jeugdteams een wezenlijk onderdeel van de DHC cultuur

De commissie die dit werk gaan doen zijn nog niet helemaal compleet. Alle hulp is welkom, aanmelden kan via Patrick Luiten of Dave Kraaijenbrink of via verenigingszakenDHC@gmail.com

Bijgaand een niet sluitend overzicht van deze commissies:

 • Verenigingsmanagement olv Patrick Luiten
 • VTC olv Dave Kraaijenbrink
 • Financiele commissie olv Patrick Luiten
 • Jeugdcommissie olv Max Arler
 • Overige Senioren olv Jos de Groot
 • Commissie Dames olv Marion Tebeest
 • KNVB / Gemeente olv Wicher Schreuder
 • PR / Sponsoring / Merchandising olv Patrick Luiten
 • Maatschappelijke Initiatieven olv Irma Lauwers
 • Kantine / Evenementen Commissie   
 • Commissie Beheer Opstallen olv Aad Eerhardt

Wij staan open voor nieuwe initiatieven mits binnen deze structuur. Mocht u affiniteit voelen voor het huidige traject en net als ons deze stap willen zetten, dan staan wij zeker te springen om uw inzet.

We hopen met deze structuur de definitieve stap gezet te hebben naar DHC 2025.

Met respect voor een roemrijk verleden, maar met de blik op toekomst.