Hij komt hij komt die lieve goede sint !

Woensdag 29 November brengt Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek aan DHC

Van 15.45 uur tot 16.30 uur zullen zij de Mini-F en alle F-teams ontvangen in de kantine.
Voorafgaande is er om 15.00 tot 15.30 uur onderling een partijtje voetbal

De groeten van Sint en zijn pieten.