DHC: daar wil je bij horen!!

Logo DHC 3

DHC heeft sportief gezien een  prima seizoen achter de rug. Dankzij de niet aflatende inzet van onze trainers, vrijwilligers en iedereen rondom de teams kunnen we terugkijken op een succesvol seizoen, zeker voor de jeugd. DHC O15-1 bijna kampioen in de 2e divisie, DHC O19-1 kampioen in de 4e divisie en gepromoveerd naar de 3e divisie, een gedeelde 29e t/m 40e plek op de ranglijst van de beste amateurvoetbalclubs van Nederland. Een geweldige prestatie van spelers en staf!

Organisatorisch en financieel ging het daarentegen niet altijd even lekker. Geruchten in de media, verhalen en aantijgingen waar je je niet tegen kunt verweren. Velen hadden de klok horen luiden, maar die spreekwoordelijke klepel was in veel gevallen echt niet te vinden. Deze voorvallen en achterklap heeft een zware wissel getrokken op de bestuursleden.

Om de goede prestaties hand in hand te laten gaan met een vereniging waar samenwerken en vrijwilligerswerk de basis vormen van de organisatie, heeft het bestuur van DHC de afgelopen maanden keihard gewerkt aan een herstelplan en zijn er een aantal drastische en noodzakelijke maatregelen genomen om de club organisatorisch en financieel weer vlot te trekken en toekomstbestendig te maken:

  • De vergoedingen aan de (jeugd)trainers zijn fors teruggebracht en in aantal beperkt, hierdoor is het personeelsbudget gehalveerd.
  • Minder teams worden ingeschreven voor komend seizoen om het organisatorisch behapbaar te maken, we gaan alleen op de kunstgrasvelden Stadion en veld 2 spelen.
  • Aantal nieuwkomers wordt beperkt tot een minimum, alleen daar waar alternatieven voor posities niet voorhanden zijn wordt een speler aangenomen.
  • Teams en individuele spelers die in de afgelopen maanden (meermalen) zonder tijdige afmelding zijn weggebleven bij wedstrijden zijn verzocht een andere club te zoeken.
  • Leden met aanhoudend slecht betaalgedrag zijn afgemeld en worden niet meer toegelaten tot de club.
  • Begroting voor komend seizoen opgesteld waarbij de basisorganisatie van DHC minimaal afhankelijk is van sponsorgelden
  • Het ontwikkelen van een vrijwilligersplan waarbij het actief en met plezier meedoen binnen de vereniging centraal staat.
  • De hulp ingeroepen van externen, zoals KNVB en gemeente Delft.

DHC heeft met de KNVB en gemeente Delft afgesproken om in het 4e kwartaal 2017 het toekomstplan DHC te presenteren. Onder leiding van de KNVB is een traject opgestart met ca. 25 DHC´ers uit alle geledingen van de vereniging en van alle leeftijden – ouders, trainers, seniorenleden, selectiespelers, supporters – om een plan van aanpak op te stellen, inclusief prioriteiten en uitvoeringsplannen hiervoor.  Uiteraard wordt deze tegen die tijd eerst met de leden besproken en vastgesteld in de ALV.

Het bestuur van DHC heeft hiermee niet de makkelijkste beslissingen moeten nemen. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar we zien met vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Zeker met de medewerking van alle leden, de ouders en iedereen die DHC in het hart gesloten heeft. We gaan weer verenigen, het bestaansrecht van een club, samen zijn wij de vereniging. Eén om vreselijk trots op te zijn.

Het bestuur van DHC dankt iedereen – vrijwilligers, leden, ouders, kaderleden, medewerkers, sponsors, supporters, liefhebbers – voor het geduld en vertrouwen en uiteraard alle inzet in de afgelopen maanden.

Wij wensen jullie allemaal een fantastische zomer, geniet van de welverdiende rust en we maken er samen een geweldig seizoen van, bij en met DHC!

Bestuur DHC