Contributie en DHC – hoe werkt dat in 2017 – 2018?

Deze week wordt vanaf onze partner ClubCollect de contributie voor het hele jaar gefactureerd. Niet met een papieren factuur, u ontvangt een sms en/of email. Hiermee kunt u inloggen op de site en betalen – ineens of in gedeelten – of een vraag stellen. 

2017-07-13-12-01-39-

Voor de contributie heeft u de volgende mogelijkheden:

– in een keer betalen

– in drie termijnen betalen van 30 dagen

– met de ooievaarspas betalen: log in met behulp van de ontvangen sms/email en stuur het bericht dat u wilt betalen met de ooievaarspas. U krijgt dan een tijdstip door om de pas te laten scannen.

De betaling of de eerste deelbetaling moet binnen 30 dagen zijn voldaan. Is dit niet het geval, kan er niet deelgenomen worden aan wedstrijden en trainingen. U ontvangt dan tevens de laatste aanmaning. Wordt dan nog niet voldaan, wordt de vordering overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Uiteraard gaan we ervan uit dat het niet zover komt.

Let op: als u het inschrijfgeld niet contant betaald heeft, ontvangt u hiervoor een aparte sms/email. Deze kan niet in termijnen worden voldaan.  Inschrijfgeld kan niet met de Ooievaarspas worden betaald.

Tarieven

Bij DHC zijn de tarieven voor selectiespelers hoger dan voor de niet-selectie. Dit heeft alles te maken met de hogere kosten die het spelen op hoog niveau met zich mee brengt.

De tarieven zijn als volgt:

Lidmaatschap         Kosten.                  Selectie

f-0                              : €  53,–                      nvt

f-d                              : € 198,–                     € 274,–

c-a                              : € 236,–                     € 312,–

senioren                     : € 263,–                     € 359,–

niet-spelende leden   : € 108,–  / 65+: € 54,–

donateurs                  : € 69,–    / 65+: € 40,–

De gouden regels van contributie

Contributie betalen is een eerste vereiste om je lid te mogen noemen van DHC Zorg dat DHC altijd in bezit is van het juiste emailadres en 06-nummer Betaal binnen de termijn, ClubCollect legt boetes op voor te laat betalen Niet betalen is niet spelen en niet trainen Tussentijdse afmelding (ook in juli of augustus) leidt nooit tot restitutie van de contributie Bij niet betalen wordt de vordering altijd en automatisch overgedragen naar de gerechtsdeurwaarder, alle kosten zijn dan voor uw rekening

Rest ons ieder een geweldig seizoen toe te wensen!

Bestuur DHC