Contributie betalingen 2019/2020

De contributie sms-jes zijn ondertussen al de deur uit en er komen ook al aardig wat vragen.

We gaan proberen zo snel mogelijk terug te komen op al de gestelde vragen.

Voor de duidelijkheid:
Dit jaar hoeft de ooievaarspas maar 1x gescand te worden. We vragen dan wel aan iedereen, dit zo snel mogelijk te laten doen, om te voorkomen dat er alsnog een traject wordt opgestart.
De ooievaarspas kan gescand worden vanaf op dinsdag 30 juli en vanaf 7 augustus op woensdag tussen 09u00 en 15u00

Er is ook dit jaar de mogelijkheid om de contributie in termijnen te betalen. Indien u dit wenst, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeesterdhc@gmail.com De mensen die deze mail al gezonden hebben zullen zo snel mogelijk antwoord ontvangen.

Betaling in termijnen van de contributie is alleen mogelijk door het geld zelf over te maken naar DHC.
Dit kan via NL66 INGB 0000 2186 34   te name van VV DHC. Vermeld hierbij de namen van uw kind + geboortedatum.
Het maakt DHC niet uit hoeveel termijnen er gebruikt worden., maar we verwachten wel dat de laatste termijn in februari betaald wordt.

Hierna is het alleen nog mogelijk om het volledige openstaande bedrag te betalen en zal dit snel doorgezet worden naar het incasso bureau Florijn.
Mocht je in termijnen will betalen, geef dit dan aan (via clubcollect of) via penningmeesterdhc@gmail.com. Het kan zijn dat de reactie niet direct komt, maar dan weten we wel dat u in termijnen wil betalen.

Op de voorjaars ALV is besloten dat we dit jaar ook gaan werken met een vrijwilligers verplichting. Bij de aanvang van het seizoen zal een ieder hiervoor een formulier ontvangen waarop de aangegeven kan worden welke taken jij voor DHC zou willen / kunnen doen. Hierbij kun je er ook voor kiezen om de vrijwilligersbrijdrage ad € 75 te betalen. Mocht u daarvoor kiezen of uw vrijwilligerstaken verzaken, dan ontvangt u daarvoor een seperate factuur vanaf oktober 2019. Later hierover meer.