ALV kent vlot verloop  

Tekst: Dik Schreuders
Woensdagavond 29 mei jl. vond bij DHC de Voorjaars-ALV plaats. De vergadering onder leiding van secretaris Dik Schreuders kende een vlot verloop.
Feitelijk ging het slechts om twee items bij het agendapunt bestuursbeleid. Een korte nadere toelichting op het vrijwilligersbeleid door voorzitter Patrick Luiten, hetgeen in de vorige ALV van december 2018 reeds was aangekondigd en waarmee werd ingestemd. Dit betreft de ouders van jeugdleden. Indien men hieraan niet wil voldoen kan men dit afkopen voor € 75 bovenop de contributie.
Daarnaast werd gesproken over een aanpassing van de contributies voor komend seizoen 2019/2020. Aangezien nagenoeg alle jeugdteams als selectieteam trainen en veelal driemaal per week, is vastgesteld dat het onderscheid in contributie tussen selectie en niet-selectie kan vervallen. Bij een niet-selectie jeugdteam wordt naar een passende oplossing gekeken.
Alle bedragen bij de jeugd zijn voorts verhoogd gezien de extra kosten (meer trainers met een vergoeding, meer buskosten, overige gestegen kosten). Voor de jongere jeugd is dit incl. trainingspak.
De aanwezige leden stemden zonder verdere opmerkingen in met het bovenstaande. Vervolgens kon – met verwijzing naar de nog volgende wedstrijden in de komende weken (nacompetitie, beker-finales, HV-finales) – de vergadering weer snel worden afgesloten.
Klik hier voor de tabel Contributies 2019/2020. Contributies – 2019-2020 (vastgesteld tijdens ALV dd 29 mei 2019)