🕆Erelid Gilles Rietveld overleden🕆

Met leedwezen heeft het Bestuur kennis genomen van het overlijden op zaterdag 11 maart van ons erelid

EGIDIUS RIETVELD

 

– binnen DHC vooral bekend als Gilles of Gies –

Rietveld 1

 

 

Hij is 77 jaar geworden.

Gilles begon zodra hij lid mocht worden als junior bij DHC, in de beginjaren ’50. Hij was in het begin van de jaren ’60 – in de jaren dat DHC uitkwam in het betaalde voetbal – speler van het hoogste amateurelftal, DHC 3. Op het moment dat DHC in 1966 als zelfstandige amateurclub weer in de 4e klasse moest beginnen, werd hij in het seizoen 1966/1967 speler van dat 1e elftal. Daarna heeft hij nog enige jaren in het 2e elftal en lagere teams gespeeld. Tevens was Gilles vele jaren elftalleider van jeugdelftallen, maar vooral ook actief als vrijwilliger in de kantine, samen met zijn echtgenote Riet. Hij was jarenlang voorzitter van de Kantinecommissie en ook verantwoordelijk voor het materiaal en het onderhoud in en rond het clubgebouw. Gilles maakte lange tijd (1970-1988) deel uit van het Bestuur. Hij was jarenlang een trouw supporter bij de wedstrijden van DHC 1 en 2, zowel uit als thuis. In de meest recente periode liet zijn gezondheid dat helaas niet meer toe. Voor al zijn grote verdiensten voor DHC werd Gilles in 1976 benoemd tot Lid van Verdienste en in 2010 tot Erelid.

Wij wensen zijn echtgenote Riet, zoon Maurice, schoondochter Sandra, kleinzoon Niels en alle overige familieleden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies, speciaal in deze zo moeilijke tijd.

We zijn Gilles veel dank verschuldigd en we zullen hem dan ook niet vergeten. De herinnering is ook voor ons onuitwisbaar.

De crematieplechtigheid wordt gehouden in de aula van crematorium Iepenhof (Hoflaan 18 te Delft) op donderdag 16 maart a.s. om 11.00 uur. Na die plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

 

Bestuur DHC