🕆Dirk Boekee overleden🕆

Het Bestuur heeft met leedwezen kennis genomen van het op woensdag 16 augustus jl. op 92-jarige leeftijd overlijden van

DIRK BOEKEE

Dick Boekee

Dick Boekee was in de jaren zeventig elftalleider bij de jeugd en in de periode 1973 – 1978 lid van de juniorencommissie. Dit samen met zijn, helaas al eerder overleden, tweelingbroer Frans. Daarna maakte hij jarenlang deel uit van de ‘werkploeg’. Bovenal was hij een trouw supporter bij de wedstrijden van DHC 1.

In 1992 werd hij benoemd tot lid van verdienste en vervolgens in  2010 tot erelid.

Het Bestuur van DHC dankt Dick Boekee voor zijn inzet voor de vereniging. Wij wensen de familie Boekee heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies

Er is gelegenheid tot afscheid nemen bij De Laatste Eer, Juniusstraat 4 te Delft, op maandag 21 augustus 2017 van 18.30 tot 19.15 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben in de aula van crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam op dinsdag 22 augustus 2017 om 11.30 uur.

Bestuur DHC